\n". "X-Mailer: php\n". "X-Priority: 3\n". "X-MSMail-Priority: Normal\n". "Return-Path: <".$fromemail.">\n"; if (mail($fromname." <".$fromemail.">", "Reactie van de website...", "REACTIE VAN DE WEBSITE: ########################################## VAN: *naam: $naam *email: $email *datum: ".$today['mday']."/".$today['mon']."/".$today['year']." *tijdstip: ".$today['hours'].":".$today['minutes'].":".$today['seconds']." ########################################## BERICHT: ".$_GET['bericht']." ########################################## ",$headers)){ $respStr="Uw bericht werd verzonden"; } else{ $respStr="Er is een fout opgetreden tijdens het versturen van Uw bericht"; } } else{ $respStr=$email." is geen geldig email adres..."; } echo "&respStr=".$respStr; } else{ $varz="?choice=".$choice; print " Garage-Carrosserie Dirk Polfliet
"; } ?>